Extended ang promos at saya sa TNT Extend!
Panuorin kung paano ito ginagamit ni Alden at Yaya Dub
para I-extend ang kanilang kiligan sa isa't isa!
tnt-extend-logo

Mas panalo ang bawat usapan sa Tropa dahil ang
paborito mong TNT promos na pang buong araw ay
na-eextend na! P5 lang per day at puwedeng gamitin
hanggang 365 na araw!


PAANO ITO GAMITIN?


tnt-extend-step1

Magsubscribe sa piling
TNT Base promos

tnt-extend-step2

Text EXTEND to 4545
to add 24 hours to existing promo

tnt-extend-step1-2

Hintayin ang confirmation
message mula sa TNT


tnt-extend-promos
PROMO Package Keyword Access Code
UTP10 Unlitext + 50 mins calls to TNT/Smart/Sun + 50 texts to other networks valid for 1 day UTP10 4505
Gaan Text 10 Unlitext to all networks valid for 1 day GT10 8855
AM15 Unlitext to all networks + 60 mins calls to TNT/Smart/Sun + 100MB to Facebook, Viber, Twitter, Clash of Clans, and Dubsmash valid for 1 day AM15 4545
UnliTalk 15 Unlicall to TNT/ Smart valid for 1 day T15 4547
Gaan Text 20 Unlitext to all networks valid for 2 days GT20 4545
Unli Txt Plus 20 Unlitext + 30 mins calls to TNT/Smart/ Sun
+ Unli Facebook (via Snapper) valid for 2 days
TP20 4545
UnliTxt Extra 20 Unlitext + 100 mins calls to TNT/Smart/Sun + 50 texts to other networks valid for 3 days U20 4545
UA25 Unlitext to all networks + 25 mins calls to TNT/Smart/Sun valid for 3 days UA25 4545
Gaan UnliTxt Plus 30 Unlitext to all networks + 30 mins calls to TNT/Smart/Sun valid for 3 days GU30 4545
All Text 10 75 texts to all networks + 6MB volume data valid for 1 day Via Retailer Menu Via Retailer Menu
Araw-Araw Load 30 Daily unlitext + 10 mins calls to TNT/Smart + 10 mins of mobile internet valid for 3 days AL30 4545
UnliTxt Plus 150 Unlitext + 150 mins calls to TNT/Smart/Sun + 150 texts to other networks valid for 30 days UTP150 4545
PaTok-o-Tex 10 20 mins calls to TNT/Smart OR 20 texts to TNT/Smart valid for 1 day TOT10 4545
UAPlus300 Unlitext to all networks + 300 mins calls to TNT/Smart/Sun valid for 30 days UA300 4545
UAPlus60 Unlitext to all networks + 60 mins calls to TNT/Smart/Sun valid for 7 days UA60 4545
UAT15 Unlitext to all networks + 60 mins calls to TNT/Smart/Sun + 30MB to Facebook, Viber, Twitter, Clash of Clans, and Dubsmash valid for 3 days UAT15 4545
UnliTalk & Text 20 Unlitext to all networks + Unlicall to TNT/Smart/Sun + 30MB to Facebook, Viber, Clash of Clans, and Dubsmash valid for 1 day T20 4547
UnliTxt 10 Unlitext to TNT/Smart valid for 1 day U10 4545
UnliTxt Plus 10 Unlitext + 10 mins calls to TNT/Smart + 50 texts to other networks valid for 1 day TP10 3545
UnliTxt2All 20 Unlitext to all networks valid for 2 days UA20 4545
UnliTxt2All 30 Unlitext to all networks valid for 5 days UAT30 3545
UTP15 Unlitext and unlicall to TNT/Smart/Sun + 50 texts to other networks + 30MB to Facebook, Viber, Clash of Clans, and Dubsmash valid for 2 days UTP15 3545
UT10 Unlitext to TNT/Smart/Sun valid for 2 days UT10 4545
Text <keyword> to <access code>tnt-extend-talent-img-02
1

Mag-register sa paboritong TNT offer At i-EXTEND to add 1 day validity, P5 lang! Text EXTEND to 4545

2

Pagkatapos ng ika-7 na Extend Registration, May FREE reward ka!

Pumili sa:

tnt-extend-pumili-img-01

At i-text ang offer number (1, 2, o 3) to 4545

3

Hintayin ang notification na natanggap ang reward.

Gamitin ang iyong libreng reward!

 
tnt-extend-txt-copy-01

FAQs


Ang Extend ay nagdadagdag ng 24 oras sa iyong kasalukuyang TNT promo sa halagan P5 lang
Ito ay pwedeng gamitin ng lahat ng TNT subscribers nationwide
Kailangang registered ang subscriber sa isa sa mga sumusunod na promo para magamit ang Extend.
Ang Extend ay maaaring gamitin nang hanggang 365 na beses kada qualified TNT offer basta’t hindi pa nauubos ang kanilang current package. Kapag sinubukan ng subscriber na gumamit ng promo nang lampas sa 365 na beses, makakatanggap siya ng notification na nagsasabing naabot na niya ang maximum number ng subscriptions para mag-Extend.
Kapag ang subscriber ay registered sa higit pa sa isang promo, ang pinakahuling registered promo ang magagamitan ng Extend.
Ang Extend ay maaaring isabay sa iba pang SMS at voice promos
Para sa karagdagang impormasyon, i-text ang EXTEND sa 4545. Libre lang ito!
Ang calling instructions at iba pang mechanics ng napiling base offer ay masusunod pa rin. Ang pagsingil sa mga tawag ay sa bawat minuto. Hindi kada Segundo.
Ang serbisyong ito ay hindi magagamit ng mga subscriber na mayroong active roaming service.
Ang mga SMS at tawag ay hindi maaring gawin kapag ang target number ay isang landline (maliban sa Celepono, Barangay Phone, o iba pang produktong TNT) o international number.

Promo runs extended until March 1, 2017. Per DTI-FTEB SPD Permit No. 14953