Sa Talk 'N Text Sakloload, 'Di na kailangan mangamba kapag naubusan ng load. Hiram na, Ka-tropa! Mas panalo ang mas handa!

TalknText-Sakloload-banner1_2
Price How to Validity Components
P4 i-dial ang *767 1 day 4 texts to TNT/Smart
P5 i-dial ang *7572 1 day 5 texts to ALL Networks
p7
i-text ang
Sakloload<space>BIG7
at i-send sa 7676
Ex. Sakloload BIG7
1 day 9 texts to TNT/SMart
P10 i-text ang
Sakloload<space>big10
at i-send sa 7676
1 day 10 texts to ALL Networks
+ 3 texts to tnt/smart
p6.50 i-dial ang *7871 1 day 1 min call to TNT/Smart
p10
i-text ang
Sakloload<space>Surf10
at i-send sa 7676
Ex. Sakloload Surf10
1 Hour 20 minutes browsing
+ P1 SMS

Para bayaran ang hiniram na load, TEXT PAY to 7676
Para malaman ang loan balance, TEXT SAKLOLOAD<space>BAL to 7676

Tignan ang mga natulungan ng

#Sakloload!