Other Sites:

STEP 1

Hanapin ang sa “OTHER PROMOS” sa menu ng Smart App.

STEP 2

Piliin ang “FB”.

STEP 3

Piliin ang 15 na load variant.

STEP 4

I-click ang SUBSCRIBE.

STEP 5

Enjoy your FB 15 subscription, KaTropa!

STEP 1

Hanapin ang sa “OTHER PROMOS” sa menu ng Smart App.

STEP 2

Piliin ang “ML”.

STEP 3

Piliin ang 15 na load variant.

STEP 4

I-click ang SUBSCRIBE.

STEP 5

Enjoy your ML 15 subscription, KaTropa!

STEP 1

Hanapin ang sa “OTHER PROMOS” sa menu ng Smart App.

STEP 2

Piliin ang “FB+ML”.

STEP 3

I-click ang SUBSCRIBE.

STEP 4

Enjoy your FB+ML 20 subscription, KaTropa!

STEP 1

Hanapin ang “NEW SURFSAYA” sa menu ng Smart App.

STEP 2

Piliin ang 20 na load variant.

STEP 3

I-click ang SUBSCRIBE.

STEP 4

Enjoy your SurfSaya 20 subscription, KaTropa!

STEP 1

Hanapin ang “NEW SURFSAYA” sa menu ng Smart App.

STEP 2

Piliin ang 30 na load variant.

STEP 3

I-click ang SUBSCRIBE.

STEP 4

Enjoy your SurfSaya 30 subscription, KaTropa!

STEP 1

Dial *123#

STEP 2

Piliin ang “ALLNET:UTP:OTH”

STEP 3

Piliin ang “FB, ML, TIKTOK”

STEP 4

Piliian ang “FB+ML”

STEP 5

Send “1” to subscribe

STEP 1

Dial *123#

STEP 2

Piliin ang “SURFSAYA”

STEP 3

Piliin ang “NEW SURFSAYA"

STEP 4

Pumili ng SurfSaya offer

STEP 5

Send “Subscribe”