Ano ang nagpapasaya sa’yo?

 • GIGA STORIES 50

  ₱50.00

  /3 days

  1 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA STORIES 99

  ₱99.00

  /7 days

  2 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA STORIES 299

  ₱299.00

  /30 days

  4 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA STORIES 399

  ₱399.00

  /30 days

  6 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA STORIES 499

  ₱499.00

  /30 days

  8 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA FB 20
   

  ₱20.00

  /2 days

  100 MB

  100 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA FB 30
   

  ₱30.00

  /3 days

  300 MB

  100 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA FB 99
   

  ₱99.00

  /7 days

  1.5 GB

  100 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA FB 199
   

  ₱199.00

  /30 days

  2 GB

  200 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 40

  ₱40.00

  /2 days

  100 MB

  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 55

  ₱55.00

  /3 days

  300 MB

  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 149

  ₱149.00

  /7 days

  1.5 GB

  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 319

  ₱319.00

  /30 days

  2 GB

  200 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 45

  ₱45.00

  /2 days

  100 MB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 60

  ₱60.00

  /3 days

  300 MB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 159

  ₱159.00

  /7 days

  1.5 GB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 349

  ₱349.00

  /30 days

  2 GB

  200 MB/day
  200 MB/day
  200 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 50

  ₱50.00

  /3 days

  1 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 99

  ₱99.00

  /7 days

  2 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 299

  ₱299.00

  /30 days

  4 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 399

  ₱399.00

  /30 days

  6 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 499

  ₱499.00

  /30 days

  8 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES
  ALL-DAY 75

  ₱75.00

  /3 days

  1 GB

  2 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA GAMES
  ALL-DAY 149

  ₱149.00

  /7 days

  2 GB

  2 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA GAMES
  ALL-DAY 449

  ₱149.00

  /30 days

  4 GB

  2 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • SURFSAYA ML 20


  ₱20.00

  /2 days

  100 MB

  100 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 30


  ₱30.00

  /3 days

  300 MB

  100 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 99


  ₱99.00

  /7 days

  1.5 GB

  100 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 199


  ₱199.00

  /30 days

  2 GB

  200 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 50

  ₱50.00

  /3 days

  1 GB

  1 GB/day

  Unli Allnet Texts

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 99

  ₱99.00

  /7 days

  2 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 299

  ₱299.00

  /30 days

  4 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 399

  ₱399.00

  /30 days

  6 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 499

  ₱499.00

  /30 days

  8 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+ 75

  ₱75.00

  /3 days

  1 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+ 149

  ₱149.00

  /7 days

  2 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+ 449

  ₱449.00

  /30 days

  4 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+ 549

  ₱549.00

  /30 days

  6 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+ 649

  ₱649.00

  /30 days

  8 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO
  ALL-DAY 75

  ₱75.00

  /3 days

  1 GB

  2 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA VIDEO
  ALL-DAY 149

  ₱149.00

  /7 days

  2 GB

  2 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA VIDEO
  ALL-DAY 449

  ₱449.00

  /30 days

  4 GB

  2 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP

ANO ANG SWAK SA BUDGET MO?

 • SURFSAYA ML 20


  ₱20.00/2 days

  100 MB

  100 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 30


  ₱30.00/3 days

  300 MB

  100 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 40

  ₱40.00/2 days

  100 MB

  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 45

  ₱45.00/2 days

  100 MB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 50
   

  ₱50.00/3 days

  1 GB

  1 GB/day

  Unli Allnet Texts

  Unli Trinet Calls

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 50
   

  ₱50.00/3 days

  1 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA MUSIC 50
   

  ₱50.00/3 days

  1 GB

  1 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA WORK 50
   

  ₱50.00/3 days

  1 GB

  1 GB/day

  and more

  Unli Allnet Texts

  Unli Trinet Calls

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • SURFSAYA
  ALLNET 55

  ₱55.00/3 days

  300 MB

  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 60

  ₱60.00/3 days

  300 MB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 99


  ₱99.00/7 days

  1.5 GB

  100 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 99
   

  ₱99.00/7 days

  2 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 99
   

  ₱99.007 days

  2 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA MUSIC 99
   

  ₱99.00/7 days

  2 GB

  1 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA WORK 99
   

  ₱99.00/7 days

  2 GB

  1 GB/day

  and more

  Unli Allnet Texts

  Unli Trinet Calls

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA WORK+
  ALLNET 100

  ₱100.00/3 days

  1 GB

  1 GB/day

  and more

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA STUDY 99
   

  ₱99.00/7 days

  2 GB


  1 GB/day
  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA VIDEO+
  149

  ₱149.00/7 days

  2 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 149

  ₱149.00/7 days

  1.5 GB

  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 159

  ₱159.00/7 days

  1.5 GB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 199


  ₱199.00/7 days

  2 GB

  200 MB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA WORK+
  ALLNET 199

  ₱199.00/7 days

  2 GB

  1 GB/day

  and more

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA VIDEO 299

  ₱299.00/30 days

  4 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 299

  ₱299.00/30 days

  4 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA MUSIC 299

  ₱299.00

  /30 days

  4 GB

  1 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA WORK 299
   

  ₱299.00/30 days

  4 GB

  1 GB/day

  and more

  Unli Allnet Texts

  Unli Trinet Calls

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA STUDY 299
   

  ₱299.00/30 days

  4 GB


  1 GB/day
  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • SURFSAYA
  ALLNET 319

  ₱319.00/30 days

  2 GB

  200 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 349

  ₱349.00/7 days

  2 GB

  200 MB/day
  200 MB/day
  200 MB/day

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 399

  ₱399.00/30 days

  6 GB

  1 GB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 399

  ₱399.00/30 days

  6 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA MUSIC 399

  ₱399.00

  /30 days

  6 GB

  1 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA VIDEO+
  449

  ₱449.00/30 days

  4 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 499

  ₱499.00/30 days

  8 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 499

  ₱499.00/30 days

  8 GB

  1 GB/day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Trinet Calls

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA MUSIC 499

  ₱499.00

  /30 days

  8 GB

  1 GB/day

   

   

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA VIDEO+
  549

  ₱549.00/30 days

  6 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA WORK+
  ALLNET 549

  ₱549.00/30 days

  4 GB

  1 GB/day

  and more

  Unli Allnet Calls

  Unli Allnet Texts

  AVAIL VIA GIGALIFE APP
 • GIGA VIDEO+
  649

  ₱649.00/30 days

  8 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+ 75
   

  ₱75.00/3 days

  1 GB

  1 GB/day

  Unli Trinet Calls

  Unli Allnet Texts

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW

ENJOY TNT'S FASTEST DATA CONNECTION
WITH SPD!

Sim

Siguraduhing 4G/LTE na ang sim mo

UPGRADE MY SIM

Place

Alamin kung may 4G/ LTE signal sa area niyo

CHECK MY PLACE

Device

Siguraduhing 4G/LTE na ang phone mo

UPGRADE MY DEVICE

NAUBUSAN NG LOAD?

Bumili na rito at i-tuloy-tuloy ang saya online!

 
 • 30

 • 50

 • 100

 • 200

 • 300

 • 500

BUY NOW

GigaLife App

I-check ang inyong load

I-track ang inyong data, calls, & texts

I-browse ang promos ng TNT

Gamitin ang account dito sa TNT website