Other Sites:

IT'S A DATE!

Single ba, taken na, o it’s complicated? Ano man ang status, i-take na ang quiz na ‘to para ma-plan ang perfect date mo.

TNT It's A Date base
TNT It's A Date startv2

1. Wow! Nasa out-of-town gala ang tropa. Anong ginagawa mo?

Question1choiceAv2 Question1choiceBv2 Question1choiceCv2

2. Anong word ang pang-describe sayo ng tropa?

Question2choiceA Question2choiceB Question2choiceC

3. Nasa restaurant kayo. Anong order mo?

Question3choiceA Question3choiceB Question3choiceC

4. Ang perfect date outfit ay…

Question4choiceA Question4choiceB Question4choiceC

5. Game! Ano ang bet mo dito?

Question5choiceA Question5choiceB Question5choiceC Question5choiceD

6. Favorite time of the day?

Question6choiceA Question6choiceB Question6choiceC

7. What’s your go-to playlist?

Question7choiceA Question7choiceB Question7choiceC

8. Favorite chocolate?

Question8choiceA Question8choiceB Question8choiceC

IT'S A DATE!

Single ba, taken na, o it’s complicated?
Ano man ang status, i-take na ang quiz na ‘to para ma-plan ang perfect date mo.

TNT It's A Date Mobile_base
TNT It's A Date startv2

1. Wow! Nasa out-of-town gala ang tropa. Anong ginagawa mo?

Question1choiceAv2 Question1choiceBv2 Question1choiceCv2

2. Anong word ang pang-describe sayo ng tropa?

Question2choiceA Question2choiceB Question2choiceC

3. Nasa restaurant kayo. Anong order mo?

Question3choiceA Question3choiceB Question3choiceC

4. Ang perfect date outfit ay…

Question4choiceA Question4choiceB Question4choiceC

5. Game! Ano ang bet mo dito?

Question5choiceA Question5choiceB Question5choiceC Question5choiceD

6. Favorite time of the day?

Question6choiceA Question6choiceB Question6choiceC

7. What’s your go-to playlist?

Question7choiceA Question7choiceB Question7choiceC

8. Favorite chocolate?

Question8choiceA Question8choiceB Question8choiceC