Other Sites:

SAAN ANG SUMMER-SAYA DESTINATION MO?

Sagutan na ang quiz na ‘to para malaman kung saan yayayain ang Tropa para sa isaang summer to remember. Game?

TNT base
TNT startv2

1. Pumili ng view to wake up to

Question1choiceA Question1choiceB Question1choiceC Question1choiceD

2. Pag pumipili ka ng vacation destination, ano ang unang hanap mo?

Question2choiceA Question2choiceB Question2choiceC Question2choiceD

3. Ano ang favorite weather mo?

Question3choiceA Question3choiceB Question3choiceC Question3choiceD

4. Anong klaseng packer ka?

Question4choiceA Question4choiceB Question4choiceC Question4choiceD

5. Anong hobby ang gusto mong matutunan?

Question5choiceA Question5choiceB Question5choiceC Question5choiceD

6. Anong ginagawa mo pag may free time ka?

Question6choiceA Question6choiceB Question6choiceC Question6choiceD

7. Anong kulay ang perfect for summer para sayo?

Question7choiceA Question7choiceB Question7choiceC Question7choiceD

8. Sino ang plano mong kasama ngayong summer?

Question8choiceA Question8choiceB Question8choiceC Question8choiceD

SAAN ANG SUMMER-SAYA DESTINATION MO?

Sagutan na ang quiz na ‘to para malaman kung saan yayayain ang Tropa para sa isaang summer to remember. Game?

TNT startv2

1. Pumili ng view to wake up to

Question1choiceA Question1choiceB Question1choiceC Question1choiceD

2. Pag pumipili ka ng vacation destination, ano ang unang hanap mo?

Question2choiceA Question2choiceB Question2choiceC Question2choiceD

3. Ano ang favorite weather mo?

Question3choiceA Question3choiceB Question3choiceC Question3choiceD

4. Anong klaseng packer ka?

Question4choiceA Question4choiceB Question4choiceC Question4choiceD

5. Anong hobby ang gusto mong matutunan?

Question5choiceA Question5choiceB Question5choiceC Question5choiceD

6. Anong ginagawa mo pag may free time ka?

Question6choiceA Question6choiceB Question6choiceC Question6choiceD

7. Anong kulay ang perfect for summer para sayo?

Question7choiceA Question7choiceB Question7choiceC Question7choiceD

8. Sino ang plano mong kasama ngayong summer?

Question8choiceA Question8choiceB Question8choiceC Question8choiceD