SurfSaya
SurfSaya ML
SurfSaya
SurfSaya ML

CHOOSE YOUR DATA SAYA!

 • SURFSAYA FB 20
   

  ₱20.00

  /2 days

  100 MB

  100 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA FB 30
   

  ₱30.00

  /3 days

  300 MB

  100 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA FB 99
   

  ₱99.00

  /7 days

  1.5 GB

  100 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA FB 199
   

  ₱199.00

  /30 days

  2 GB

  200 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 20


  ₱20.00

  /2 days

  100 MB

  100 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 30


  ₱30.00

  /3 days

  300 MB

  100 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 99


  ₱99.00

  /7 days

  1.5 GB

  100 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 199


  ₱199.00

  /30 days

  2 GB

  200 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 40

  ₱40.00

  /2 days

  100 MB

  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 55

  ₱55.00

  /3 days

  300 MB

  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 149

  ₱149.00

  /7 days

  1.5 GB

  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 319

  ₱319.00

  /30 days

  2 GB

  200 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 45

  ₱45.00

  /2 days

  100 MB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 60

  ₱60.00

  /3 days

  300 MB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 159

  ₱159.00

  /7 days

  1.5 GB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 349

  ₱349.00

  /30 days

  2 GB

  200 MB/day
  200 MB/day
  200 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW

Frequently Asked Questions

SURFSAYA

 1. I-dial ang *123# at piliin ang gusto mong SURFSAYA offer
 2. Halimbawa, kung gusto mong mag-register sa SURFSAYA ALLNET 40, i-dial ang *123# at sundan ang sumusunod (note: pwede magbago ang flow and texts sa bawat subscriber):

SURFSAYA EXTEND

ALL SURFSAYA PROMOS

ANO ANG SWAK SA BUDGET MO?

 • SURFSAYA ML 20


  ₱20.00/2 days

  100 MB

  100 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 30


  ₱30.00/3 days

  300 MB

  100 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 40

  ₱40.00/2 days

  100 MB

  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 45

  ₱45.00/2 days

  100 MB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 50
   

  ₱50.00/3 days

  1 GB

  1 HR/1 GB per day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 50
   

  ₱50.00/3 days

  1 GB

  1 GB per day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 55

  ₱55.00/3 days

  300 MB

  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 60

  ₱60.00/3 days

  300 MB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 99


  ₱99.00/7 days

  1.5 GB

  100 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 99
   

  ₱99.00/7 days

  2 GB

  1 HR/1 GB per day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 99
   

  ₱99.007 days

  2 GB

  1 GB per day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+
  149

  ₱149.00/7 days

  2 GB

  1 HR/1 GB per day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 149

  ₱149.00/7 days

  1.5 GB

  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 159

  ₱159.00/7 days

  1.5 GB

  100 MB/day
  100 MB/day
  100 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA ML 199


  ₱199.00/7 days

  2 GB

  200 MB/day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 299

  ₱299.00/30 days

  4 GB

  1 HR/1 GB per day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 299

  ₱299.00/30 days

  4 GB

  1 GB per day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALLNET 319

  ₱319.00/30 days

  2 GB

  200 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • SURFSAYA
  ALL-IN 349

  ₱349.00/7 days

  2 GB

  200 MB/day
  200 MB/day
  200 MB/day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 399

  ₱399.00/30 days

  6 GB

  1 HR/1 GB per day

  Unli Calls to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 399

  ₱399.00/30 days

  6 GB

  1 GB per day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+
  449

  ₱449.00/30 days

  4 GB

  1 HR/1 GB per day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO 499

  ₱499.00/30 days

  8 GB

  1 HR/1 GB per day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA GAMES 499

  ₱499.00/30 days

  8 GB

  1 GB per day

  Unli Texts to All Networks

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+
  549

  ₱549.00/30 days

  6 GB

  1 HR/1 GB per day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+
  649

  ₱649.00/30 days

  8 GB

  1 HR/1 GB per day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW
 • GIGA VIDEO+ 75
   

  ₱75.00/3 days

  1 GB

  1 HR/1 GB per day

  Unli Calls to TNT, Smart, Sun

  Unli Texts to All Networks

  BONUS UNLI ALLNET CALLS

  SUBSCRIBE NOW