SurfSaya-30_1280x526px SurfSaya-30-480x500

Mas masaya ‘pag naka-data! Register na to SURFSAYA!
i-EXTEND ang saya!

Promo SURFSAYA 20 SURFSAYA 30 SURFSAYA 99 SURFSAYA 199
Price Php 20 Php 30 Php 99 Php 199
Days Expiry 2 days 3 days 7 days 30 days
Data 100 MB 300 MB 1500 MB 2000 MB
Facebook Every Day 100 MB/day 100 MB/day 100 MB/day 200 MB/day
Calls to TNT, Smart, Sun Unlimited
Text to All Networks Unlimited
To Register Dial *123# NOW!
To Extend Just add Php 10/day! Dial *123# NOW!

Promo SURFSAYA ALLNET 40 SURFSAYA ALLNET 55 SURFSAYA ALLNET 149 SURFSAYA ALLNET 319
Price Php 40 Php 55 Php 149 Php 319
Days Expiry 2 days 3 days 7 days 30 days
Data 100 MB 300 MB 1500 MB 2000 MB
Facebook Every Day 100 MB/day 100 MB/day 100 MB/day 200 MB/day
Calls to All Networks Unlimited
Text to All Networks Unlimited
To Register Dial *123# NOW!
To Extend Just add Php 10/day! Dial *123# NOW!

Promo SURFSAYA ML 20 SURFSAYA ML 30 SURFSAYA ML 99 SURFSAYA ML 199
Price Php 20 Php 30 Php 99 Php 199
Validity 2 days 3 days 7 days 30 days
Data 100 MB 300 MB 1500 MB 2000 MB
Mobile Legends Every Day 100 MB/day 100 MB/day 100 MB/day 200 MB/day
Calls to TNT, Smart, Sun Unlimited
Text to All Networks Unlimited
To Register Dial *123# NOW!
To Extend Just add Php 10/day! Dial *123# NOW!

Promo SURFSAYA ALL-IN 45 SURFSAYA ALL-IN 60 SURFSAYA ALL-IN 159 SURFSAYA ALL-IN 349
Price Php 45 Php 60 Php 159 Php 349
Validity 2 days 3 days 7 days 30 days
Data 100 MB 300 MB 1500 MB 2000 MB
Facebook Every Day 100 MB/day 100 MB/day 100 MB/day 200 MB/day
Mobile Legends Every Day 100 MB/day 100 MB/day 100 MB/day 200 MB/day
Instagram Every Day 100 MB/day 100 MB/day 100 MB/day 200 MB/day
Calls to All Networks Unlimited
Text to All Networks Unlimited
To Register Dial *123# NOW!
To Extend Just add Php 10/day! Dial *123# NOW!

Alamin pa nang mabuti ang SURFSAYA ng TNT!

SURFSAYA

 1. I-dial ang *123# at piliin ang gusto mong SURFSAYA offer
 2. Halimbawa, kung gusto mong mag-register sa SURFSAYA ALLNET 40, i-dial ang *123# at sundan ang sumusunod (note: pwede magbago ang flow and texts sa bawat subscriber):
Oo, pwedeng pwede mag-register sa iba’t ibang SURFSAYA promo offers nang sabay-sabay
 1. Magpapatong-patong ang data for any site/app ng mga registered offers mo at magpapatong-patong din ang Facebook Every Day, Mobile Legends Every Day, at Instagram Every Day data ng mga registered promos mo.
 2. Halimbawa, nag-register ka ng SURFSAYA 30 at SURFSAYA 199 noong June 12, 2019. Meron ka na ngayon 2300 MB data for any site/app at 300 MB/day for Facebook & Messenger na mag-eexpire sa July 12, 2019 plus unlimited calls to TNT/Smart/Sun at unlimited texts to all networks na mag-eexpire sa July 15, 2019
 1. Para sa data, susundan natin ang validity/days expiry ng promo na may pinakamatagal na validity.
 2. Para sa calls and texts, magpapatong-patong ang validity/days expiry ng mga registered offers.
 3. Halimbawa, nag-register ka ng SURFSAYA 30 at SURFSAYA 199 noong June 12, 2019. Meron ka na ngayon 2300 MB data for any site/app at 300 MB/day for Facebook & Messenger na mag-eexpire sa July 12, 2019 plus unlimited calls to TNT/Smart/Sun at unlimited texts to all networks na mag-eexpire sa July 15, 2019
Magrerefresh ang Facebook Every Day, Mobile Legends Every Day, at Instagram Every Day tuwing 12 midnight hanggang hindi pa expired ang registered offer.
 1. Para sa data for any site/app, makatatanggap ka ng text notification kapag 50 MB na lang at kapag ubos na ang data allocation mo.
 2. Para sa Facebook Every Day, Mobile Legends Every Day, at Instagram Every Day, makatatanggap ka ng text notification kapag 20 MB na lang at kapag ubos na ang data allocation mo.
Hindi mo na magagamit ang inclusions ng offer na nag-expire na. Regular rates will apply.
 1. Oo, napapasa ang data for any site/app, pero hindi napapasa ang Facebook Every Day, Mobile Legends Every Day, at Instagram Every Day data.
 2. Tandaan na ang pinakamaliit na data na pwedeng ipasa ay 15 MB, at ang ipapasang data ay mag-eexpire pagkatapos ng 1 day.
 1. Text PASADATA <11-digit TNT No.> MB and send to 808.
 2. Halimbawa, PASADATA 09129876543 100MB and send to 808.
 3. andaan na may Php 1 transaction fee kada pasadata mo at hindi na pwedeng ipasa muli ang data na natanggap sa iba.

SURFSAYA EXTEND

 1. Kapag nag-register ang TNT subscriber sa SURFSAYA EXTEND, ma-eextend ng 24 hours o 1 day ang niregister na SURFSAYA offer.
 2. Eto ang mga SURFSAYA offers na pwedeng i-extend:

  SURFSAYA 20

  SURFSAYA 30

  SURFSAYA 99

  SURFSAYA 199

  SURFSAYA ML 20

  SURFSAYA ML 30

  SURFSAYA ML 99

  SURFSAYA ML 199

  SURFSAYA ALLNET 40

  SURFSAYA ALLNET 55

  SURFSAYA ALLNET 149

  SURFSAYA ALLNET 319

  SURFSAYA ALL-IN 45

  SURFSAYA ALL-IN 60

  SURFSAYA ALL-IN 159

  SURFSAYA ALL-IN 349

 1. I-dial ang *123# at piliin ang SURFSAYA EXTEND para makapag-register.
 2. Halimbawa: (note: pwede magbago ang flow and texts bawat subscriber),
Hanggang 3 beses na EXTEND lamang ang pwede i-register kada SURFSAYA offer na ni-register.
 1. Oo, pwedeng mag-register ng SURFSAYA EXTEND nang tuloy-tuloy.
 2. Tandaan na hanggang 3 beses lang pwede mag-extend kada register ng SURFSAYA offer .
Oo, pwedeng mag-register sa iba pang TNT offers habang naka-register sa SURFSAYA EXTEND.
Hindi na magagamit ang lahat ng inclusions (data, calls, texts, atbp.) ng promo na nag-expire na. Regular rates will apply.

SURFSAYA & SURFSAYA EXTEND

Hindi, TNT subscribers lamang ang pwedeng mag-register sa SURFSAYA at SURFSAYA EXTEND.
Hindi, pwede mo lang gamitin ang SURFSAYA at SURFSAYA EXTEND sa Pilipinas.
Hindi kailangan may matirang Php 1.00 load sa inyong balance pagkatapos magregister na SURFSAYA o SURFSAYA EXTEND para makapag-register ng SURFSAYA o SURFSAYA EXTEND